Barriga Verde en 2023

Acabamos de incorporar á nosa sección de memorias un resumo do traballo realizado pola Asociación Morreu o Demo ao longo de 2023. A edición do Titiriberia, cun especial impulso ás producións propias e ás coproducións supuxo grande logro. Canda a iso a continuidade da Barraca de Barriga Verde na Feira de Francos de Teo e a intensa actividade que está a desenvolver o programa didáctico Da Barraca, cunha rede de centros e entidades cada vez máis extensa, foron tamén fitos fundamentais nestes doce meses pasados.

Bota un ollo a todo o que fixemos no pasado ano aquí!