Centros de intercambio e de relacións da Galicia tradicional

Durante a Idade Media xorden en Europa espazos de transacción nos que os mercaderes venden os seus bens e os artistas ambulantes ofrecen entretemento. Son feiras anuais que duraban varias semanas, e nas que se poden adquirir multitude de produtos difícilmente accesíbeis, como a seda, o sal e as especias. Deste período datan moitas feiras galegas que permiten aos campesiños fornecerse daqueles bens que non producen eles mesmos.

No século XVIII, a introdución de melloras técnicas provoca un aumento da produción de gado e outros bens agrícolas que permite aos labregos galegos obter un excedente que vender ou trocar. Neste século o número de feiras multiplícase e pasan a desempeñar un rol determinante como centro de socialización do campesiñado. Alén de produtos, nas feiras intercámbianse bens inmateriais: aprendizaxes, emocións, xogos, novas, saberes, sentimentos…

As feiras consolidáronse como festas profanas, protagonizadas polo campesiñado á marxe das autoridades eclesiásticas, que fixeron todo o posíbel por prohibilas.

As feiras eran un espectáculo no que os asistentes se esforzaban por aparentar, de aí o valor que adquiriron os obxetos e actitudes de ostentación, como as roupas, os adornos e o feito de comer e beber abundantemente, ben á vista de todo o concurso de xentes.PEGERTO SAAVEDRA