Dom Roberto

Nacemento

Portugal, s. XVIII.

Físico

Cada bonecreiro creaba o seu Dom Roberto. O único elemento común a todos é a cor rosa forte, propia da cerámica popular do norte de Portugal.

Os seus trazos adoitan ser básicos e inxenuos, con grandes ollos e boca sorrinte. Viste sempre cores vivas. Todos os personaxes represéntanse coa palleta, o que explica o emprego de moitos termos co son “r” (incluído o nome do protagonista).

Carácter

O mesmo que os outros polichinelas, burla á autoridade, mesmo á Morte, e emprega o seu pau para desafiala.

Ten tendencia ao sarcasmo e á inmoralidade.

Parentesco

Descendente de Pulcinella e de Polichinella, chegados a Portugal cos bonequeiros italianos e franceses no s. XVII.

A denominación de Dom Roberto podería vir dun empresario teatral do s.XVIII, Roberto Xavier de Matos. Barriga Verde é fillo del.

A peza que incluímos na exposición foi cedida polo Museu das Marionetas do Porto e pertenceu a João Paulo Seara Cardoso. Este bonequeiro, falecido prematuramente en 2010, aprendeu do último fantocheiro popular, o Mestre António Dias, os segredos da arte dos robertos.