“Morreu o demo…acabouse a peseta”: Un documental que recupera o teatro ambulante