Barriga Verde, un persoeiro con engado de Xaime Iglesias