A importancia do contexto. Comunicado da asociación Morreu o Demo sobre a polémica creada pola representación de La Bruja y Don Cristóbal